Verema / Harvest

uvas

Endreçar.
Treure pols.
Escombrar.
Passar el pal.
Ventilar.

Endreçar-me
i rentar-me.
Pentinar-me
i vestir-me.
Roba neta.
I que un aire fresc em toqui al matí.

Sota una calma aparent l’olla bull.
Fumeja un vapor tebi d’olor trista.
Topo de cara amb la buidor que entela
aquesta casa quan ja està tot fet.
L’ordre en les coses que em permet seguir,
em du a un vesper, no el puc obviar
i només el costum fa habitual.
Per fugir del brunzit, capbusso l’ànsia
dins l’esclat daurat d’uns grans de raïm.
Llisco sota la pressió dels queixals.
N’obtinc el suc. És dolç. Embriagador.
Amb uns ulls que no miren res,
n’engoleixo la polpa coll avall,
els prenc el plaer que distreu la nosa.

Tidy up.
Dust off.
Sweep.
Mop.
Freshen up.

Get myself sorted
And washed.
Brush my hair
and get dressed.
Clean clothes.
And that a fresh air touches me in the morning.

Under an apparent calm
there is this sinking feeling.
The warm smell of sadness
permeates everything.

I’m faced with the emptiness
that clouds this house
when all is done.

The order in things
which allows me to go on,
takes me to a hive,
I can’t ignore, and only the habit
makes it usual.

To escape from the buzz,
I dive the anxiety
within the golden burst
of a bunch of grapes.

I slip under the pressure of my teeth,
I get the juice. It is sweet.
Intoxicating.

With absent eyes
staring at nothing,
I swallow the pulp,
I steal them the pleasure
which amuses the nose.

Meditació / Meditation

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S’endinsa en mi l’aire pur
que em neteja i em nodreix.
Em trobo amb trossets de mi.
Junts. Un al costat de l’altre.
Veig trossets de mi per dins,
com les llavors de magrana.
Vermells. Transparents. Lluents.
Amb un cor a dins. Petit,
en cada trosset de mi.

És en els trossets que et trobo.
Veig la terra. Veig el mar.
Petits universos meus.
Per dins, llavors de magrana.

 

The pure air
that cleans and feeds me
sinks in.
I find little pieces of me.
Together. One next to the other.
I see little pieces of me inside,
like pomegranate seeds.
Red. Transparent. Shiny.
With a heart within.
Small,
in each little piece of me.
It is in the little pieces
that I find you.
I see you in each of them.
I see the earth.
I see the sea.
Little universes of my own.
Inside, pomegranate seeds.

 

Amiga

DSCF9353

He volgut aturar dins les retines

la nostra trobada,

recordar-la sempre

durant el que sigui la meva vida.

Fer eterns els instants amb lentitud,

fins que el so del batecs fos un de sol

dins una abraçada.

Sento que a davant

s’ha obert una porta.

Albiro un camí

ben llarg. Soc feliç.

En quina almosta hi cap la immensitat?

Cel que ahir teniem.

Camino seguint l’estel que llueix,

faig les passes lentes.

Potser la vida sigui acaronar

la bellesa de la fragilitat,

esdevenir èxtasi,

transitar puresa.