time eyes

M’he tret les ulleres i porto lentilles. Són progressives, tot un avenç, hi veig molt clar, una imatge nítida de la vida i dels objectes nets, com si hagués rentat amb aigua els ulls. Al primer moment vaig tenir una decepció, em trec les ulleres per millorar la imatge i descobreixo que he envellit quinze anys. Els ulls s’han tornat petits i el seu contorn ara és feble i pansit. Si, el temps ha passat darrere els vidres de les ulleres, ha passat deixant al seu pas els vestigis de les vivències més intenses, i en elles m’he fet jo mateixa, i he canviat si, i molt. Avui torno a mirar-me al mirall, hi veig una dona madura, un xic cansada, que es respecta i s’estima més que quinze anys enrere i això la satisfà.